Etusivu » Toimintayksiköt » Kaiken lähtökohtana kuntouttavat työkäytännöt ja joustavuus

Kaiken lähtökohtana kuntouttavat työkäytännöt ja joustavuus

Palveluasuntoihin asukasvalinnat tekee hakemusten ja palveluasunnon tarpeen perusteella SAS -ryhmä (seuraa-arvioi-sijoita). SAS-ryhmä on laaja-alainen vanhuspalveluiden toimintayksiköiden edustajista koostuva ryhmä.

Kun asukas muuttaa asukkaaksi osakeyhtiön palveluasuntoon, hänen kanssaan tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan sitoutumalla asiakas, hänen läheisensä ja henkilökunta toimivat siten, että asiakkaan omia voimavaroja tuetaan yksilöllisesti ja huolehditaan turvallisesta arjesta. Ammattitaitoiset, vanhustyöhön motivoituneet asukashoitajat vastaavat asukkaiden päivittäisestä hoivasta ja huolenpidosta; apua saa tarpeen mukaan pukeutumisessa, peseytymisessä, ruokailussa, liikkumisessa ja ulkoilussa.

Asukashoitajat huolehtivat myös terveydentilan seurannasta, mm. lääkehuollosta ja haavahoidoista, yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Tarvittaessa asukkaalle varataan aika lääkärin vastaanotolle joko terveyskeskukseen tai lääkäri tekee kotikäynnin.

Kannustamme asukkaitamme ja heidän läheisiään ylläpitämään sosiaalisia suhteitaan palvelutaloon muuton jälkeenkin. Asukkaiden kanssa voidaan tehdä retkiä ja osallistua tapahtumiin palvelukeskusten ulkopuolella. Asiakkaat maksavat käyttämistään palveluista maksutaksa-asetuksen ja kaupungin perusturvalautakunnan vahvistamien palvelumaksujen mukaisesti. Palveluasunnoissa asukas maksaa vuokraa, johon hän voi hakea Kelan asumistukea. Hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä tarkistetaan asiakkaan etuuksien ajantasaisuus, mm. eläkettä saavan hoitotuki.


a1 media

Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen Säätiö - Senioriasuminen - Vanhusten palvelukeskus